Vakfınıza;
· Sosyal yardım ve proje destek programlarından faydalanmak,
· Genel Sağlık Sigortası uygulaması kapsamında gelir testi yaptırmak,
· 2022 sayılı kanun uyarınca verilen aylıklardan faydalanmak,
nedenlerinden biri veya birkaçı için başvurmuş olup kişisel bilgilerimin ve gelir durumumun tespiti için kamu kurumlarının merkezi veritabanlarında sorgulamaların, ikamet ettiğim bölgede 3294 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda kurulan Vakıflar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı birimlerince yapılmasına; ikamet ettiğim hanede ve çevrede ilgili Vakıf tarafından inceleme yapılmasına; elde edilen bilgilerin başvurumun değerlendirilmesi sürecinde kullanılmasına; çalışabilir durumda olduğumun tespiti halinde İŞKUR kaydımın yapılmasına, istihdama ve istihdam kazandırıcı faaliyetlere haklı bir sebep olmaksızın katılım sağlamamam halinde müeyyide uygulanmasına, mevzuatta belirtilen zamanlarda hakkımdaki sorgulama ve incelemelerin yenilenmesine ve 13 Eylül 2014 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sosyal Yardım Verilerinin Kaydedilmesine ve Paylaşılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında verilerimin kaydedilmesine ve paylaşılmasına

Başvuru şartlarını okudum. Bilgilerimin doğruluğunu, bu başvuruyu yapmakla, belirttiğim T.C. Kimlik Numarası ile BÜTÜNLEŞİK Sosyal Yardım Uygulaması üzerinden hakkımda araştırma yapılmasına
TC Kimlik numarası hatalı olanların ve Palandöken ilçesinde ikamet etmeyenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Lütfen diğer bankaların IBAN numaralarını yazmayınız.